Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Деница Дамянова Матеева

Начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Бакалавър „Начална и предучилищна педагогика“
Магистър „Обучение по информационни технологии в началното училище“

 

Философия на преподаването
Децата могат да разперят криле и да полетят, само когато усетят, че нуждите им са разбрани и признати!