Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Димитрина Христева Радева

Старши учител по математика

Придобита Професионално Квалификационна степен

Втора ПКС

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Магистър “Математика и информатика”

 

 

Философия на преподаването

Работя с желание, внимание и обич!

Важно за мен е учениците  да изградят позитивно  отношение към науката и коректни междуличностни отношения. Фокусирам се върху индивидуалните потребности на учениците, стимулирам мисленето, приемам различните решения.

Преподаването е призвание и отговорност.

Стремя се да предам на учениците освен знанията и опита, силата да се справят успешно!