Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Иванка Николаева Василева

Учител ЦДО прогимназиален етап и учител по биология и здравно образование

Придобита Професионално Квалификационна степен

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – бакалавър биолог

Следдипломна квалификация – учител по биология и човек и пророда

 

Философия на преподаването

Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.