Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Иван Александров Димов

Старши учител по музика

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

 

Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство „Асен Диамандиев“

Бакалавър – Музикална педагогика, Народно пеене и Естетика

 

Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство „Асен Диамандиев“

Магистър – Педагогика на обучението по музика

 

 

Философия на преподаването

„Бъди, какъвто си…“

                                    Александър Петров