Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Иван Петров Бадов

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Придобита Професионално Квалификационна степен
Трета ПКС

• Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Бакалавър “ Физическо възпитание и спорт ”
• Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Магистър “ Приложна социална психология ”

 

Философия на преподаването
Спортът е здраве! Да спортуваме активно!