Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Инж. Иванка Богданова Георгиева

Учител по професионална подготовка

Придобита Професионално Квалификационна степен

  • Технически университет – София, филиал Пловдив

Магистър “Електроника”

  • Университет по хранителни технологии – Пловдив

Магистър “Кетъринг”

Пета ПКС

 

Философия на преподаването

Казват, че когато вярваш в нещо, то непременно ще се случи… Аз вярвам в доброто, в чистите мисли, в малките стъпки, с които мога да докосна учениците и да им покажа как да бъдат по-добри, отговорни и мислещи хора.