Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Ирина Ангелова Сурчева

Старши учител по руски език и изобразително изкуство

Придобита Професионално Квалификационна степен

Четвърта ПКС

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
Магистър ,,Български език и литература , руски език“
Учителски институт ,,Дичо Петров“ гр. Смолян
Бакалавър ,,Български език и литература,руски език, изобразително изкуство“

 

 

Философия на преподаването
Обичам професията си и работя с желание , обичам учениците си, старая се да се усъвършенствам и да прилагам съвременни методи на обучение.