Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Марина Георгиева Каракуманска

Старши учител по български език и литература

Придобита Професионално Квалификационна степен
Четвърта ПКС

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Филиал-Силистра
Педагогически факултет
Бакалавър “Педагогика на обучението по български език и немски език“

 

 

Философия на преподаването
Обичам работата си и я работя с желание и отговорност. Старая се да вдъхновявам учениците и да им помагам да показват най – доброто, на което са способни.