Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Маринела Димитрова Стоянова

Старши учител по професионална подготовка

Придобита Професионално Квалификационна степен

Четвърта ПКС

 

Висш институт по хранително-вкусова промишленост – гр.Пловдив

Магистър „ Технология на животинските хр.продукти, консервирането и общественото хранене“

 

 

Философия на преподаването

Натрупването на знания и опит вдъхновява и неминуемо води човек към нови идеи и иновативни практики.