Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Марияна Илинова Топузлийска

Старши учител по английски език

Придобита Професионално Квалификационна степен

Четвърта ПКС

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Бакалавър“Български език и Английски език“

 

 

Философия на преподаването
Смятам,че училището като образователна институция трябва да подготвя децата за живота извън него.