Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Мария Миткова Костова

Старши учител

Придобита Професионално Квалификационна степен

Четвърта ПКС

 

Земеделски колеж Пловдив
Професионален бакалавър- „Икономика на туризма“

Аграрен университет Пловдив
Магистър – „Счетоводство и контрол“

 

 

Философия на преподаването

Да обучаваш, означава да се учиш двойно!