Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Миглена Иванова Врачева

Учител по професионална подготовка

Придобита Професионално Квалификационна степен

Пета ПКС

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Бакалавър  „Маркетинг“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Магистър  „Счетоводство и анализ“

„Университет по хранителни технологии“- гр. Пловдив
Професионална квалификация
„Хранене и туризъм“

„Университет по хранителни технологии“- гр. Пловдив
Професионална квалификация
„Педагогическа правоспособност“  

 

 

Философия на преподаването

„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш.“

В. О. Ключевски