Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Милена Станчева Мутовска

Старши учител по професионална подготовка

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

 

Висше

ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“,бакалавър,туризъм

Магистър ПУ“Паисий Хилендарски“,бизнес комуникации и връзки с обществеността

 

 

Философия на преподаването

С усмивка и добро отношение към успех и професионално обучение