Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Минка Маринова Кочанкова /Макавеева/

Старши учител по история и цивилизации и философия

Придобита Професионално Квалификационна степен
Четвърто ПКС

*ППИ„Дичо Петров“-гр.Смолян /Филиал ПУ-гр.Пловдив/
Пр.бакалавър-„Учител по история,български език и литература, технологии и предприемачество“

*ЮЗУ„Неофит Рилски“-гр.Благоевград
Бакалавър- „Учител по история“

*ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“-гр.Велико Търново
Магистър- „Културно-историческо наследство /Културен туризъм/“

 

Философия на преподаването
„Най-добрите учители постигат резултати, като помагат на учениците си да дават най-доброто, на което са способни.“Сър Кен Робинсън