Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Минка Симеонова Лесева

Начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен

Четвърта ПКС

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Магистър – Начална педагогика

 

 

Философия на преподаването

Харесва ми да работя с децата и да им давам това, което е необходимо за израстването им като хора.