Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Нели Димитрова Башинова

Старши начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

 

ПУ“Паисий Хилендарски“
„Предучилищна и начална педагогика“-бакалавър

ПУ“Паисий Хилендарски“
„Алтернативи в предучилищна и начална педагогика“- магистър

 

 

Философия на преподаването

„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“ Галилео Галилей

„Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново.“ Солон