Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Николина Георгиева Пановска

Учител в начален етап

Придобита Професионално Квалификационна степен
Четвърта ПКС

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Магистър – Начална училищна педагогика

 

 

Философия на преподаването
За малките ученици няма по-добро възпитателно средство от личния пример. Стремя се да бъда такъв пример за учениците си.