Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Пенка Бонова Делибосова

Старши учител по български език и литература

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Магистър Българска филология

 

 

Философия на преподаването

Да бъдеш учител – това е мисия, отговорност, толерантност, себераздаване и преди всичко обич и доверие към учениците!