Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Радка Стоянова Каракитукова-Генова

Начален учител

С помощта на натрупания през годините педагогически опит, работя за добро и пълноценно взаимодействие между учители, ученици и родители.

 

Висш педагогически институт- Благоевград
Магистър – Начална училищна педагогика

IV степен

Философия на преподаването
Работя това, което обичам!