Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Стоянка Георгиева Вълчева

Начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен

Трета ПКС

 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Предучилищна и начална училищна педагогика

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Магистър „Алтернативи в предучилищната и началата училищна педагогика“

Великотърновски университет “св.св. Кирил и Методии”
СДК „Психология“

 

 

Философия на преподаването

За да бъдеш добър преподавател трябва да обичаш това, което преподаваш  и тези, на които го преподаваш !