Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Събка Генева Мустакова

Старши учител по математика и информатика

Придобита Професионално Квалификационна степен

 

висше

Математика, физика и информатика

ПУ“Паисий Хилендарски“

 

Четвърта ПКС

 

Философия на преподаването

Обичам професията си и децата ,с които работя.