Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Тихомир Стоянов Стоянов

Логопед

Придобита Професионално Квалификационна степен
Трета ПКС

• Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Бакалавър „Специална педагогика“
• Аграрен университет Пловдив
Магистър „Счетоводство и контрол“

 

 

Философия на преподаването
„Децата трябва да бъдат научени как да мислят, а не какво да мислят.“