Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Христо Илиев Терзиев

Начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен
Старши учител начален етап

 

Философия на преподаването
С любов и желание към бъдещето.