Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Цветана Стоилова Боненска

Старши начален учител

Придобита Професионално Квалификационна степен
Трета ПКС
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
2000г-2004г Бакалавър, Предучилищна и начална училищна педагогика,
2004-2006г Магистър по Счетоводство и анализ,
2012г-2014г Магистър, Управление на човешките ресурси
Европейски колеж по икономика и управление, гр. Пловдив
2014г Коучинг умения и компетенции за мениджъри
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
2019г-2020г едногодишна професионално- педагогическа специализация „Съвременни технологии в обучението”

 

Философия на преподаването
Учейки другите, човек учи и себе си.
Добрият учител е онзи, който умее да преподава на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност.