Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a
a
a

Седмична програма 2020 / 2021 – първи срок

ПОНЕДЕЛНИК 1.  Математика

2.   Бълг. език и литература

3.  Бълг. език и литература

4.   Технологии и предприемачество

* час за СД

ВТОРНИК 1.    Околен свят

2.     Бълг. език и литература

3.     Математика

4.     Музика Час на класа

СРЯДА 1.    Бълг. език и литература

2.     Бълг. език и литература

3.  Математика

4.   Музика

5.  Физ. възп. и спорт

ЧЕТВЪРТЪК 1.  Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3.  Математика РП

4.   Изобразително из-во

5.  Изобразително из-во

ПЕТЪК 1.    Бълг.език и литература РП

2.     Математика

3.     Математика РП

4.     Физ. възп. и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* час за СД – мини-басекетбол

Място:

СУ "Христо Смирненски" гр. Хисаря

Класен ръоводител:

Име Фамилия

Телефон:

0888 888 888