Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Еднократна помощ за ученици записани в 1 и 8 клас 2021/2022 година

Важно!!На вниманието на родители, чиито деца ще бъдат в първи и осми клас през 2021/2022 учебна година О Б Я В А Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи. Срок 15 октомври 2021г.

Post a Comment