Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Съгласно заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра на здравеопазването т.19 и заповед №РД09-4666/26.11.2021 г. т.4 на министъра на образованието и достигната заболеваемост между 250 и 500 на 100 000 население по данни на РЗИ-Пловдив, се определя следния график на ротационно обучение: 1. За периода 01.12.2021г. - 07.12.2021г. V-а, V-б, VI-а, VI-б, VII-а, XII- а, XII- б клас - присъствено VIII-a, VIII-б, IX-а, IX-б, X-а, X-б, XI-а, XI-б клас - ОРЕС 2. За периода 08.12.2021г. - 14.12.2021г. VIII-a, VIII-б, IX-а, IX-б, X-а, X-б, XI-а, XI-б клас - присъствено V-а, V-б, VI-а, VI-б, VII-а, XII-а, XII-б клас - ОРЕС

Уважаеми родители, след получено писмо от МОН с инструкции как ще продължи обучението на вашите деца, Вие сте в правото си да определите дали детето Ви ще посещава присъствено училище или ще се учи синхронно в ОРЕС от дома в последващите дни, а може би и месеци. Приложено Ви изпращаме декларация, която да попълните и изпратите в училище най-късно до За 1-4 клас до10 часа на 08.11.2021г на електронната поща на училището [email protected]. За 5-12 клас до10 часа на 09.11.2021г на електронната поща на училището [email protected]. Декларация от родител Приложение 2 за ОРЕС всички

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с повишената заболеваемост от COVID -19 в Община Хисаря, на основание Предписание с изх. №11-33/05.11.2021 на Директора на РЗИ – Пловдив и в изпълнение на т. 18 от Заповед № РД – 01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви съобщаваме, че считано от 08.11.2021 г. /понеделник/ – всички ученици от 1 до 12 клас в СУ „Христо Смирненски“ – Хисаря преминават на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. Публикуваме и графика на часовете. Бъдете здрави! Уважаеми ученици, при нужда от помощ се обръщайте към класните си ръководители.

съгласно Заповед РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката, Писмо на РЗИ-Пловдив с изх.№11-29/01.11.2021г. и Заповед РД 10-209 / 02.11.2021 г. на директора на СУ „Христо Смирненски“ за: от 03.11.2021 до 09.11.2021г.  включително Паралелките а , б от клас II за период от 03.11.21г. до 09.11.21г. паралелките а , б от клас V за период от 03.11.21г. до 09.11.21г. паралелките а от клас VII за период от 03.11.21г. до 09.11.21г. паралелките а , б от клас VIII за период от 03.11.21г. до 09.11.21г. паралелките а , б от клас X за период от 03.11.21г. до 09.11.21г. паралелките