Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Възобновяване на присъствения образователен процес на учениците, считано от 06.12.2021г/07.12.2021г. след тестване с бърз неинвазивен антигенен тест

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че на основание Заповед РД-10-289/03.12.2021г. на Директора на СУ „Христо Смирненски“ и на осн. чл.258, ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО, във връзка Заповед РД09-4813/03.12.2021г. на Министъра на образованието и науката и Заповед РД-01-991/02.12.2021г. на Министъра на здравеопазването,

Считано от 06.12.2021г се възстановява присъствения образователен процес на учениците от 1а, б, 2а, б, 3а, б, 4а, 5а,б, 6а, б, 7а и 12а клас и ще се осъществява след изследване за доказване на COVID-19 чрез бърз неинвазивен антигенен тест.

Считано от 07.12.2021г се възстановява присъствения образователен процес на учениците от 8а, 9б и 10а клас и ще се осъществява след изследване за доказване на COVID-19 чрез бърз неинвазивен антигенен тест.

Останалите паралелки ще се обучават в ОРЕС до следващо нареждане или след подадени декларации на 50% от учениците от паралелка.

Тестването ще се осъществява веднъж седмично в класната стая на съответната паралелка.

На учениците е изпратен график за учебните часове. 1 и 2 клас с продължителност на часовете 35 мин, а от 3 до 12 клас по 40 мин.

Също така и график за пътуване на училищните автобуси от населените места.

Post a Comment