Designed and built with care, filled with creative elements

Top

ВАКАНЦИЯ!

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката дните 31.01., 02.02. , 03.02. и 04.02.2022 г. са обявени за неучебни дни.

Съгласно заповед №РД-09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката 01.02.2022 г. е неучебен – междусрочна ваканция.

Учениците няма да бъдат на училище от 29.01.22 г. до 06.02.2022 г. /вкл./.

Вторият учебен срок е с начало 7.02.2022 г.

Ще има ново седмично разписание за определени класове, за което ще бъдете уведомени от класните ръководители.

Post a Comment