Designed and built with care, filled with creative elements

Top

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII класНачало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:06.02.2023 г. – I – XII класНеучебни дни19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г.– XII клас (13 учебни седмици) 31.05.2023 г.– І – III клас (14 учебни седмици) 15.06.2023 г.– IV – VІ клас (16 учебни седмици) 30.06.2023 г.– V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 30.06.2023 г.– VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

https://www.mon.bg/bg/56

Post a Comment