Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря: 1. Тема на обучението: “Предизвикателства и възможности при прилагане на STEM методологията в учебния процес” 2. Място на провеждане: СУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря 3. Период на провеждане: Присъствена част от 14.10.2023 до 14.10.2023г 4. Начален и краен час: 14.10.2023 г. – 08:50 часа – 15:20 часа 5. Наименование на обучителната организация: Образование 5.0 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 31 /тридесет и един/

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА: 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година: 06.02.2024 г. – I - XII клас Неучебни дни 17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация19.06.2024 г. – изпит по български език и литература