Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да: Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски Направят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец)Всичко това става в офис на приходната агенция или по пощата с обратна разписка.Но най-бързият и удобен начин е през портала с е-услугите на НАП чрез ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на Агенцията. Подадената