Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда

Уважаеми родители, след получено писмо от МОН с инструкции как ще продължи обучението на вашите деца, Вие сте в правото си да определите дали детето Ви ще посещава присъствено училище или ще се учи синхронно в ОРЕС от дома в последващите дни, а може би и месеци.

Приложено Ви изпращаме декларация, която да попълните и изпратите в училище най-късно до

За 1-4 клас до10 часа на 08.11.2021г на електронната поща на училището [email protected].

За 5-12 клас до10 часа на 09.11.2021г на електронната поща на училището [email protected].

Декларация от родител Приложение 2 за ОРЕС всички ученици

Декларация от родител Приложение 3 ОРЕС за ученици със специални образователни потребности

Post a Comment