Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Връщане на учениците от 5 до 12 клас на ротационен принцип на училище

Съгласно заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра на здравеопазването т.19 и заповед №РД09-4666/26.11.2021 г. т.4 на министъра на образованието и достигната заболеваемост между 250 и 500 на 100 000 население по данни на РЗИ-Пловдив, се определя следния график на ротационно обучение:

1. За периода 01.12.2021г. – 07.12.2021г.

V-а, V-б, VI-а, VI-б, VII-а, XII- а, XII- б клас – присъствено

VIII-a, VIII-б, IX-а, IX-б, X-а, X-б, XI-а, XI-б клас – ОРЕС

2. За периода 08.12.2021г. – 14.12.2021г.

VIII-a, VIII-б, IX-а, IX-б, X-а, X-б, XI-а, XI-б клас – присъствено

V-а, V-б, VI-а, VI-б, VII-а, XII-а, XII-б клас – ОРЕС

Post a Comment